Vandanalyser

Der bliver med regelmæssige mellemrum foretaget vandanalyser hos forbrugere, samt på ledningsnettet og på vandværkerne. Såvel udtagning som analyse af vandprøverne foretages af Eurofins Miljø A/S, som er akkrediteret (godkendt) af DANAK til at analysere vandprøver. Prøverne tages i overensstemmelse med Miljøministeriets Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Der tages hvert år omkring 30 straks-prøver af typen 'Gruppe A parametre' og 6 straks-prøver af typen 'Gruppe B parametre' fra forbrugernes taphane på fastlagte prøvetagningssteder. Samtidigt tages der flush (gennemskylnings)-prøver til driftskontrol af ledningsnettet.  Der foretages også driftskontrol halvårligt på vandværkerne Vandgården-Åværket i Ringe og Espe Vandværk, samt årligt på Årslev Vandværk og Havndrup Vandværk. Der fortages yderligere driftskontroller efter behov. Boringerne bliver kontrolleret hvert 4. år. 

Eurofins har udgivet denne folder, som forklarer kvalitetskravene til drikkevand. (Vær opmærksom på at kvalitetskravene efterfølgende er ændret).


Udtagningsdato
Vandværk Udtagningsadresse                   Prøvested Udtaget  Prøvetype og link til resultat af vandanalyse
08-07-2019 Havndrup Vandværk Christianslundsvej 2, 5792 Årslev Taphane Flush Gruppe A parametre (ekstra analyse)
08-07-2019 Vandgården-Åværket Hovedvejen 46, 5750 Ringe Taphane Straks Gruppe A parametre
08-07-2019 Vandgården-Åværket Hovedvejen 46, 5750 Ringe Taphane Flush Gruppe A parametre (driftskontrol)
08-07-2019 Vandgården-Åværket Steghavevej 3, 5750 Ringe Taphane Flush Gruppe A parametre (driftskontrol)
08-07-2019 Espe Vandværk Egeskovgade 18, 5722 Kværndrup Taphane Straks Gruppe A parametre
08-07-2019 Espe Vandværk Egeskovgade 18, 5722 Kværndrup Taphane Flush Gruppe A parametre (driftskontrol)
20-06-2019 Årslev Vandværk  Stationsvej 124, 5792 Årslev  Taphane Straks Gruppe A parametre
20-06-2019 Årslev Vandværk  Stationsvej 124, 5792 Årslev  Taphane Flush  Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
ekstra Chlorothalonil-amidsulfonsyre analyse 
20-06-2019 Havndrup Vandværk  Christianslundsvej 2, 5792 Årslev  Taphane Straks Gruppe A parametre 
20-06-2019 Havndrup Vandværk  Christianslundsvej 2, 5792 Årslev  Taphane  Flush  Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
ekstra Chlorothalonil-amidsulfonsyre analyse 
20-06-2019 Vandgården-Åværket  Sdr. Højrupvejen 114, 5750 Ringe  Taphane  Straks  Gruppe B parametre + pesticider 
20-06-2019 Vandgården-Åværket Sdr. Højrupvejen 114, 5750 Ringe  Taphane Flush Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet) 
20-06-2019 Vandgården-Åværket   Afgang vandværk Flush Bilag E + Gruppe B parametre 
20-06-2019 Espe Vandværk  Bernstorffsminde 4, 5600 Faaborg  Taphane  Straks  Gruppe B parametre + pesticider 
20-06-2019 Espe Vandværk  Bernstorffsminde 4, 5600 Faaborg Taphane Flush  Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet) 
20-06-2019 Espe Vandværk    Afgang vandværk Flush  Bilag E + Gruppe B parametre
17-06-2019 Vandgården-Åværket Stegshavevej 3, 5750 Ringe Trykforøger Flush Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
06-05-2019 Vandgården-Åværket Odensevej 58, 5772 Kværndrup Taphane Straks Gruppe A parametre
ekstra Chlorothalonil-amidsulfonsyre analyse
06-05-2019 Vandgården-Åværket
Odensevej 58, 5772 Kværndrup Taphane Flush Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
06-05-2019 Vandgården-Åværket Stegshavevej 3, 5750 Ringe Trykforøger Flush Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
ekstra Chlorothalonil-amidsulfonsyre analyse
06-05-2019 Espe Vandværk Lervangsvej 2, 5750 Ringe Taphane Straks Gruppe A parametre
ekstra Chlorothalonil-amidsulfonsyre analyse
06-05-2019 Espe Vandværk Lervangsvej 2, 5750 Ringe Taphane Flush Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
23-04-2019 Vandgården-Åværket
Søvej 30, 5750 Ringe  Taphane
Straks
Gruppe A parametre
23-04-2019 Vandgården-Åværket
Søvej 30, 5750 Ringe 
Taphane
Flush
Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
23-04-2019 Vandgården-Åværket
Stegshavevej 3, 5750 Ringe
Trykforøger
Flush
Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
23-04-2019 Espe Vandværk
Skovvej 15, 5750 Ringe Taphane
Straks
Gruppe A parametre
23-04-2019 Espe Vandværk
Skovvej 15, 5750 Ringe
Taphane
Flush
Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
23-04-2019 Årslev Vandværk
Industrivej 11, 5792 Årslev Taphane
Straks
Gruppe A parametre
23-04-2019 Årslev Vandværk
Industrivej 11, 5792 Årslev
Taphane
Flush
Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
23-04-2019 Havndrup Vandværk
Søllingevej 75, 5750 Ringe
Taphane
Straks
Gruppe A parametre
23-04-2019 Havndrup Vandværk
Søllingevej 75, 5750 Ringe
Taphane
Flush
Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
11-03-2019 Vandgården-Åværket
Hovedvejen 46, 5750 Ringe Taphane Straks Gruppe A parametre
11-03-2019 Vandgården-Åværket
Hovedvejen 46, 5750 Ringe
Taphane
Flush
Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
11-03-2019 Vandgården-Åværket
Stegshavevej 3, 5750 Ringe
Trykforøger Flush Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
11-03-2019 Espe Vandværk
Toftekrogen 19, 5600 Faaborg    Taphane Straks
Gruppe A parametre
11-03-2019 Espe Vandværk
Toftekrogen 19, 5600 Faaborg
Taphane Flush Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
11-02-2019
Vandgården-Åværket Stegshavevej 3, 5750 Ringe Trykforøger Flush Begrænset kontrol
11-02-2019 Espe Vandværk Højrupvej 45, 5750 Ringe Ledningsnet
Flush Begrænset kontrol
11-02-2019 Årslev Vandværk Birkelundsvej 1, 5792 Årslev Ledningsnet
Flush Begrænset kontrol
11-02-2019 Havndrup Vandværk Søllingevej 75, 5750 Ringe Ledningsnet
Flush Begrænset kontrol
07-01-2019   Vandgården-Åværket  Stegshavevej 3, 5750 Ringe Trykforøger Flush Begrænset kontrol
07-01-2019 Espe Vandværk Højrupvej 45, 5750 Ringe Ledningsnet
Flush Begrænset kontrol

Vandanalyser 2018
Vandanalyser 2011 - 2017
Vandanalyser 2001 - 2010


 Vandgården-Åværket