Vandanalyser

Der bliver med regelmæssige mellemrum foretaget vandanalyser hos forbrugere, samt på ledningsnettet og på vandværkerne. Såvel udtagning som analyse af vandprøverne foretages af Eurofins Miljø A/S, som er akkrediteret (godkendt) af DANAK til at analysere vandprøver. Prøverne tages i overensstemmelse med Miljøministeriets Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Der tages hvert år omkring 30 prøver af typen 'Gruppe A-parametre' og 6 prøver af typen 'Gruppe B-parametre' fra forbrugernes taphane på fastlagte prøvetagningssteder. Samtidigt tages der prøver til driftskontrol af ledningsnettet.  Der foretages også driftskontrol halvårligt på vandværkerne Vandgården-Åværket i Ringe og Espe Vandværk, samt årligt på Årslev Vandværk og Havndrup Vandværk. Der fortages yderligere driftskontroller efter behov. Boringerne bliver kontrolleret hvert 4. år. 

Eurofins har udgivet denne folder, som forklarer kvalitetskravene til drikkevand (Vær opmærksom på at kvalitetskravene efterfølgende er ændret).


Prøveudtagningsdato
Vandværk Prøvested Udtagningsadresse Prøvetype og link til resultat af vandanalyse
11-02-2019
Vandgården-Åværket Ledningsnet
Stegshavevej 3 Begrænset kontrol
11-02-2019 Espe Vandværk Ledningsnet
Højrupvej 45 Begrænset kontrol
11-02-2019 Årslev Vandværk Ledningsnet
Birkelundsvej 1 Begrænset kontrol
11-02-2019 Havndrup Vandværk Ledningsnet
Søllingevej 75 Begrænset kontrol
07-01-2019   Vandgården-Åværket  Ledningsnet Stegshavevej 3 Begrænset kontrol
07-01-2019 Espe Vandværk Ledningsnet Højrupvej 45 Begrænset kontrol

Vandanalyser 2018
Vandanalyser 2011 - 2017
Vandanalyser 2001 - 2010