Prisliste
Ordreseddel til stikprøvekontrol (Word) / (PDF)
Ordreseddel til klagesag (Word) / (PDF)
Tabel til partiopdeling
Målerombytningsskema
Vejledning_om_klagemålere

AKKREDITERET KALIBRERING AF VANDMÅLERE

Målerlaboratoriet kan foretage akkrediteret kalibrering af elektroniske og mekaniske koldtvandmålere ved flow fra 25 l/t til 10000 l/t, hvilket dækker vandmålere i størrelse op til Q3 10 og Qn 10. Vi tilbyder også akkrediteret kalibrering af større målere og varmtvandsmålere gennem ydelser fra underleverandører.

Vi laver kalibrering (bestemmelse af fejlvisning) af vandmålere både enkeltvis i forbindelse med tvister mellem forbrugere og vandværk om det målte forbrug, og som stikprøver ved gennemførelse af reglerne om kontrol med vandmålere i drift. Vi kan desuden foretage verificering/reverificering af målere, således at disse kan (gen-)opsættes, hvilket kan betale sig for målere med høj anskaffelsespris.

Målerlaboratoriets dokumenterede måleevne går helt ned til 0,3% afhængigt af de ønskede afprøvningsparametre, og vi lever naturligvis op til DANAK's 'Retningslinier for håndtering og afprøvning af koldt- og varmtvandsmålere'.

Bekendtgørelsen om kontrol med vandmålere fra Sikkerhedsstyrelsen beskriver vandværkets forpligtelse til at oprette et kontrolsystem for vandværkets vandmålere. De praktiske/tekniske regler er beskrevet i Måleteknisk Vejledning MV 02.36-01.Vi er altid behjælpelig med råd og vejledning om kalibrering af vandmålere, og om hvorledes vandværket kan løse opgaven med statistisk målerkontrol.

Kontakt os vedrørende tilbud på en konkret kalibreringsopgave.

Sådan foregår kalibreringen

Vandmålerne registreres i vores edb-system, hvorefter de monteres i prøvebænken. Når prøvebænken er klargjort og indstillet til kalibrering, åbnes der for vandet.

Før vandet løber gennem vandmålerne måles temperaturen og trykket på vandet. Ud fra temperaturen og trykket kan vandets massefylde beregnes. Når vandet er løbet igennem vandmålerne ledes det over i en tank, hvor det vejes, og v.hj.a. massefylden beregnes vandets volumen.

Der foretages manuelt start- og slutaflæsning af vandmålerne, og vandmålernes fejlvisning beregnes derefter, som forskellen mellem vandmålerens visning af volumen og det beregnede volumen.

Resultatet af kalibreringen udskrives enten som et kalibreringscertifikat for en enkelt måler f.eks. til brug i forbindelse med tvist mellem forbruger og vandværk, eller som et kalibreringscertifikat for en stikprøve med resultaterne for alle de kalibrerede målere med en vurdering af, hvorvidt partiet er godkendt og må blive siddende i 6 eller 3 år før næste stikprøve, eller om partiet skal udskiftes hurtigst muligt.

 

Dette er sikkerheden

Målerlaboratoriet er bemyndiget af Sikkerhedsstyrelsen til at kalibrere koldtvandsmålere.

Målerlaboratoriet er ISO17025 akkrediteret (godkendt) af DANAK, der er den danske myndighed indenfor godkendelse af og tilsyn med laboratorier. DANAK har kontrolleret og godkendt vores organisation, arbejdsmetoder, medarbejdere og usikkerhedsbudget. Usikkerhedsbudgettet er vores beregning af alle de fejlkilder, der er i kalibreringsprocessen, og hvor stor betydning fejlkilderne har på det endelige måleresultat.

Vores udstyr (Vægt, termometre, manometer og termohygrograf) bliver årligt kontrolleret af andre laboratorier, der er akkrediteret af DANAK og dermed sikres det, at vores måleresultater er sporbare til internationale måleenheder.

Ved Midtfyns Vandforsyning har vi arbejdet med renovering og kalibrering af vandmålere siden starten af 1980’erne. Siden starten af 1930’erne har vi haft afregning af vand efter måler.